med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet

Skrivelse 1993/94:238

Skr.

1993/94:238Regeringens skrivelse

1993/94:238

med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella

systemet

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994.

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för vilka åtgärder som

har

vidtagits för att stärka det finansiella systemet.

1

Innehållsförteckning

1. Inledning 4

2. Bakgrund 4

3. Finanskrisens förlopp 5

Omslag på fastighetsmarknaden 5

Finansbolagen först drabbade 6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18