Miljömålen - med sikte på framtiden

Skrivelse 2017/18:265

Regeringens skrivelse 2017/18:265

Miljömålen – med sikte på framtiden

Skr.

2017/18:265

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Uppsala den 31 maj 2018

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen överlämnar en samlad redovisning av arbetet med miljömålen till riksdagen en gång varje mandatperiod. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030.

I skrivelsen sammanfattar regeringen mandatperiodens arbete för att nå miljömålen och ger en samlad redovisning av utvecklingen av miljömålssystemet. Beslut har tagits om nya etappmål och ny precisering för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Regeringen har utvecklat styrningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-05 Bordlagd: 2018-06-05 Hänvisad: 2018-06-07 Motionstid slutar: 2018-10-01