Nordiskt samarbete 2011

Skrivelse 2011/12:90

Regeringens skrivelse 2011/12:90

Nordiskt samarbete 2011

Skr.

2011/12:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2011 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:90

1

Inledning ..........................................................................................

3

2

Målsättning och resultat ...................................................................

4

2.1

Gränshindersarbetet...........................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-16 Bordläggning: 2012-03-19 Hänvisning: 2012-03-20 Motionstid slutar: 2012-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.