Nordiskt samarbete 2018

Skrivelse 2018/19:90

Regeringens skrivelse 2018/19:90

Nordiskt samarbete 2018

Skr.

2018/19:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2018, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2018/19:90

2

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiska ministerrådet......................................................................

4

2.1

Verksamhet under samarbetsministrarna ...........................

5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-03-20 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10