Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap

Skrivelse 2012/13:112

Regeringens skrivelse 2012/13:112

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för pågående och planerat
utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap mellan de nordiska länderna.

1

Skr. 2012/13:112

2

Innehållsförteckning

5 Samverkan inom ramen för internationellt multilateralt samarbete 21

3

Skr. 2012/13:112

1 Inledning

Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige. Den starka värdegemenskap som Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige delar i frågor som demokratifrämjande, upprätthållande av internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-22 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-17