Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Skrivelse 2017/18:282

Regeringens skrivelse 2017/18:282

Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Skr.

2017/18:282

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 juni 2018

Margot Wallström

Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen översiktligt för nuläget inom minoritetspolitiken och bedömer att arbete återstår för att efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna säkerställas. Regeringen beskriver nästa steg för en stärkt minoritetspolitik, inklusive innebörden av ett helhetsgrepp om utmaningar och möjligheter på området. Det redogörs för behovet av en nystart av politikområdets styrkedja, inklusive att myndighetsstrukturen för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-07-03 Bordlagd: 2018-08-09 Hänvisad: 2018-08-30 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.