Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag - resultatredovisning

Skrivelse 2005/06:202

Regeringens skrivelse 2005/06:202

Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag –

Skr.

resultatredovisning

2005/06:202

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2006

Göran Persson

Mona Sahlin

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas inriktningen på och effekterna av det statliga stödet till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet genom Bostadsdelegationen och Statens bostadsnämnd.

Regeringen bedömer att stödet, i sviterna efter den finansiella krisen och tre års negativ tillväxt i början på
1990-talet,
var viktigt för förtroendet för hela den offentliga ekonomin. Stödet har riktats till de kommuner som bäst har behövt det och varit effektivt när
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-05-10 Bordläggning: 2006-05-10 Hänvisning: 2006-05-11 Motionstid slutar: 2006-10-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.