Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting

Skrivelse 2008/09:207

2008/09:207

ningsarbetet.

i

och

Regeringskansliet)

Regeringskansliet)

processledare)

slutgiltiga

med

sektorn,

dialogprocessen

dialogen

tid.

(nov–dec

stärkas,

utanförskap,

opinionsbildare.

i

konkreta

Regeringskansliet.

överenskommelse

bland

texter.

organisationerna.

samt

offentliggjordes.

organisationerna.

under

överenskommelsen.

åtgärder,

överenskommelsen,

genomförande,

kommelsen,

respektive

har

sociala

överenskommelser.

överenskommelsen

folkrörelseområdet.

avsiktsförklaring.

dialog.

till

ideella

samhället.

utvecklas.

ger.

litet.

inre

värden.

åtgärdsplan

ling.

plan.

sociala

tjänst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.