Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Skrivelse 2012/13:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Regeringens skrivelse 2012/13:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens

Skr.

skrivelser till regeringen

2012/13:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1
januari–31
december 2012.

Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar och om arbetet med regelförenkling och språkvård.

1

Skr.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-25 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10