Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Skrivelse 2014/15:75

prop 2014/15 75

Regeringens skrivelse 2014/15:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens

Skr.

skrivelser till regeringen

2014/15:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen rege- ringsbeslut under tiden 1
januari–31
december 2014. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

1

Skr. 2014/15:75

Innehållsförteckning

Förord .......................................................................................................

3

Regelbeståndet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-25 Bordlagd: 2015-03-25 Hänvisad: 2015-03-26 Motionstid slutar: 2015-04-09