Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Skrivelse 2015/16:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Regeringens skrivelse 2015/16:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens

Skr.

skrivelser till regeringen

2015/16:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2016

Stefan Löfven

Kristina Persson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1
januari–31
december 2015. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

1

Skr. 2015/16:75

Innehållsförteckning

1

Inledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-22 Bordlagd: 2016-03-22 Hänvisad: 2016-03-23 Motionstid slutar: 2016-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.