Redogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över Öresund

Skrivelse 1993/94:95

Regeringens skrivelse

1993/94:95

Redogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse

över Öresund

Skr.

1993/94:95

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 november 1993

Bengt Westerberg

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för handläggningen av prövningen

enligt naturresurslagen, vattenlagen och miljöskyddslagen av ansökan om en fast

förbindelse över Öresund.

Skrivelsen behandlar också de åtgärder som har vidtagits till följd av

internationella förpliktelser liksom de åtgärder som vidtagits gemensamt med

Danmark bl.a. i syfte att åstadkomma en samverkan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-11-24 Bordläggning: 1993-11-24 Hänvisning: 1993-11-25 Motionstid slutar: 1993-12-09