Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2006

Skrivelse 2006/07:82

2006/07:82

   
   
   

2006.

       
     
     
   
     
     
     
       
     
       
       
       
       
       
   
     
       
       
     
       
       
       
     
     
     
   
     
     
       
       
         
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
     
       
       
       
       
     
     
         
   
   
   
   

organisationen.

förtroendeskapande

internationell

miljöverksamhet

fältmissioner.

och

diskriminering.

     
     
   
   
   
     
   

ODIHR:s

(HCNM)

området.

accepterar.

under

uttalande.

massförstörelsevapen.

arbetskraftsutnyttjande.

frågor.

detta

rustningskontrollsområdet

Tjeckien.

spaningsverksamhet.

militärpolitiska

verksamhetsplanering.

olika

oberoende.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

befolkningen.

missionens

underkontor.

     
   
   
   

polisinstruktörer.

     
   
   
   
   
   
   

respekteras.

förfogande.

omformuleras.

förhållanden.

polisinstruktörer.

Almaty.

mandat.

internationella

tjänstemän.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

intressen.

tjänstemän.

debatt.

medverkade.

marken.

jämställdhet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förfogande:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2006.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-13 Bordläggning: 2007-03-14 Hänvisning: 2007-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.