Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) under år 2008

Skrivelse 2008/09:197

2008/09:197

   
   
   

2008.

     
     
     
       
       
       
     
       
       
       
       
     
       
       
       
   
   
   
   
   
   
 

ammunition

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

detta

utmaningar.

vattenledssamarbete.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     

ickediskrimineringsfrågor.

förfogande.

mänskliga

kontor.

centralt.

vara

område.

Sinti

folkmordskonvention

spaning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

historia.

konflikterna

vapenvilan.

konflikthantering.

Sydossetien.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Centralasien

Kaukasus

korttidsvalobservatörer

kronor)

förfogande

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Liljeroth,

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.