Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012

Skrivelse 2012/13:130

prop 2012/13 130

Regeringens skrivelse 2012/13:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet t.o.m. Skr.

2012 2012/13:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2013

Maria Larsson

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2012. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar 2012 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet i ett längre perspektiv.

Sammanställningen av
AP-fondernas
årsredovisningar visar att resultatet för buffertfonderna sammantagna, dvs.
Första–Fjärde
och Sjätte
AP-fonderna,
uppgick till 100,5 miljarder kronor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-27 Bordläggning: 2013-05-28 Hänvisning: 2013-05-29 Motionstid slutar: 2013-06-12