Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014

Skrivelse 2014/15:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet

Skr.

t.o.m. 2014

2014/15:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 maj 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2014. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2014, utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001 och
AP-fondernas
arbete med hållbarhetsfrågor. Skrivelsen överlämnas årligen till riks- dagen senast den 1 juni.

Under 2014 uppgick det samlade resultatet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-25 Bordlagd: 2015-05-26 Hänvisad: 2015-05-27 Motionstid slutar: 2015-06-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.