Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

Skrivelse 2015/16:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

Regeringens skrivelse 2015/16:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet

Skr.

t.o.m. 2015

2015/16:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2016

Margot Wallström

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2015. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2015 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2015 uppgick det samlade resultatet för
Första–Fjärde
och Sjätte
AP-fonderna
(buffertfonderna)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-05-25 Bordlagd: 2016-05-25 Hänvisad: 2016-05-26 Motionstid slutar: 2016-06-09