Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

Skrivelse 2015/16:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

Regeringens skrivelse 2015/16:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet

Skr.

t.o.m. 2015

2015/16:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2016

Margot Wallström

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2015. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2015 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2015 uppgick det samlade resultatet för
Första–Fjärde
och Sjätte
AP-fonderna
(buffertfonderna)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-05-25 Bordlagd: 2016-05-25 Hänvisad: 2016-05-26 Motionstid slutar: 2016-06-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.