Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

Skrivelse 2017/18:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

Regeringens skrivelse 2017/18:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet

Skr.

t.o.m. 2017

2017/18:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2017. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2017 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2017 uppgick det samlade resultatet för
Första–Fjärde
och Sjätte
AP-fonderna
(buffertfonderna)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Bordlagd: 2018-05-29 Hänvisad: 2018-05-30 Motionstid slutar: 2018-10-01