Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

Skrivelse 2018/19:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

Regeringens skrivelse 2018/19:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet t.o.m. Skr.

2018

2018/19:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2018. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2018 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2018 har
Första-Fjärde

AP-fonderna
genom det gemensamma Etikrådet utfört ett omfattande arbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-29 Bordlagd: 2019-05-29 Hänvisad: 2019-06-03 Motionstid slutar: 2019-06-13