Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008

Skrivelse 2008/09:125

2008/09:125

Allmänna

ningsområde.

inhyrd

fond.

årlig

arvsfonden

skäligt.

kollegiet.

bevara

förutom

projektmedel

derna.

tid.

arvsfonden

denna

inriktning.

respektive

och

ningar.

projektverksamheten.

funktionshinder

målgruppen

funktionsnedsättning

RBU.

Ösa

inom

eget

män.

landet.

skilda

ansökan.

erfarenhetsspridning

verksamhet.

gåva.

delta.

skrivelse.

ten.

jektarrangemang.

ten.

grannlaga

fortsatta

funktionshinder.

under

Arvsfondsdelegationen.

ken.

funktionsnedsättning

nyskapande.

geringen.

uppväxtvillkor.

tionshinder,

funktionshinder.

henne.

skap.

funktionshinder.

upplupna

eget

med

barnkonvention

föräldraskap

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-16 Bordläggning: 2009-06-16 Hänvisning: 2009-06-17 Motionstid slutar: 2009-09-18