Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012

Skrivelse 2012/13:172

Regeringens skrivelse 2012/13:172

Redovisning av fördelning av medel från

Skr.

Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012

2012/13:172

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2012. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också sådana områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-18 Bordläggning: 2013-06-18 Hänvisning: 2013-06-19 Motionstid slutar: 2013-09-25