Redovisning av skatteutgifter 2013

Skrivelse 2012/13:98

Regeringens skrivelse 2012/13:98

Redovisning av skatteutgifter 2013

Regeringens skrivelse 2012/13:98

Redovisning av skatteutgifter 2013

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2013. I del två diskuteras skatteutgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-15 Bordläggning: 2013-04-15 Hänvisning: 2013-04-16 Motionstid slutar: 2013-04-30