Redovisning av skatteutgifter 2018

Skrivelse 2017/18:98

Regeringens skrivelse 2017/18:98

Redovisning av skatteutgifter 2018

Regeringens skrivelse 2017/18:98

Redovisning av skatteutgifter 2018

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2018. I del två diskuteras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Bordlagd: 2018-04-16 Hänvisad: 2018-04-17 Motionstid slutar: 2018-05-02