Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019

Skrivelse 2019/20:66

Regeringens skrivelse 2019/20:66

Redovisning av verksamheten i Internationella

Skr.

valutafonden 2019

2019/20:66

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2020

Ibrahim Baylan

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) 2019 och regeringens prioriteringar för arbetet i institutionen.

Skrivelsen behandlar IMF:s övergripande bedömning och policyrekommendationer gällande den internationella utvecklingen. Vidare beskrivs institutionens arbete med övervakning, utlåning och kapacitetsutveckling för att främja ekonomisk utveckling och finansiell stabilitet. Även IMF:s resurssituation samt frågor rörande medlemsstaternas inflytande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-01-29 Bordlagd: 2020-01-29 Hänvisad: 2020-01-30 Motionstid slutar: 2020-02-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.