Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1992/93

Skrivelse 1993/94:241

Skr.

1993/94:241Regeringens skrivelse

1993/94:241

Redovisning för fördelningen av medel från

Allmänna arvsfonden under budgetåret 1992/93

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnas en beskrivning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och

en redogörelse för regeringens fördelningspraxis. Vidare redovisas hur

regeringen och bl.a. Barn- och ungdomsdelegationen fördelat medlen ur Allmänna

arvsfonden under budgetåret 1992/93.

1

Innehållsförteckning

1 Inledning.....................................3

2 Allmänna arvsfondens förvaltning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-20 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21 Motionstid slutar: 1994-05-05