Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

Skrivelse 2017/18:188

Regeringens skrivelse 2017/18:188

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och

Skr.

humanitärt bistånd genom multilaterala

2017/18:188

organisationer

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen ges en samlad redovisning av resultat och svenskt arbete i multilaterala organisationer aktiva inom internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och som finansieras inom biståndsramen.

I skrivelsen redogörs för det multilaterala biståndets omfattning och styrning, organisationernas verksamhet och resultatet av denna. Därtill beskrivs svenskt styrelse- och påverkansarbete och resultatet av detta. Fokus är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Bordlagd: 2018-03-20 Hänvisad: 2018-03-21 Motionstid slutar: 2018-04-04