Rikrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet

Skrivelse 2010/11:141

Regeringens skrivelse 2010/11:141

Riksrevisionens granskning av trafikverkens

Skr.

produktivitet

2010/11:141

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 maj 2011

Eskil Erlandsson

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Trafikverkens produktivitet – Hur mycket infrastruktur får man för pengarna? (RiR 2011:7). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser .............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-05-19 Bordläggning: 2011-05-19 Hänvisning: 2011-05-20 Motionstid slutar: 2011-06-03