Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018

Skrivelse 2018/19:75

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018

Regeringens skrivelse 2018/19:75

Riksdagens skrivelser till regeringen

Skr.

– åtgärder under 2018

2018/19:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1
januari–31
december 2018. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

Skr. 2018/19:75

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Redovisning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10