Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Skrivelse 2011/12:20

Regeringens skrivelse 2011/12:20

Riksrevisionens granskning av Botniabanan och

Skr.

järnvägen längs Norrlandskusten

2011/12:20

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 oktober 2011

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad har det kostat? (RiR 2011:22). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:20

1

Ärendet och dess beredning..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-10-13 Bordläggning: 2011-10-13 Hänvisning: 2011-10-14 Motionstid slutar: 2011-10-28