Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Skrivelse 2019/20:42

Regeringens skrivelse 2019/20:42

Riksrevisionens granskning av statliga insatser

Skr.

för att underlätta nyföretagande genom

2019/20:42

digitalisering

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 november 2019

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riks-

revisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Enklare att

starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14).

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att Bolagsverkets, Skatte-

verkets och Tillväxtverkets åtgärder för att förenkla för företagare med

hjälp av digitala tjänster har inneburit att det har blivit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Bordlagd: 2019-11-14 Hänvisad: 2019-11-15 Motionstid slutar: 2019-11-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.