Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen

Skrivelse 2018/19:51

Regeringens skrivelse 2018/19:51

Riksrevisionens rapport om

Skr.

arbetslöshetskassorna, IAF och

2018/19:51

arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 februari 2019

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat arbetslöshetskassornas bedömning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnar när en arbetssökande inte uppfyller villkoren i försäkringen. Riksrevisionen har även granskat Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tillsyn över arbetslöshetskassorna och regelverket om hur försäkringen ska tillämpas.

Granskningen visar att det finns betydande skillnader mellan arbetslöshetskassorna i hur ofta underrättelserna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-13