Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag

Skrivelse 2017/18:289

Regeringens skrivelse 2017/18:289

Riksrevisionens rapport om återkrav av

Skr.

bostadsbidrag

2017/18:289

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 augusti 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel (RIR 2018:4).

Regeringen välkomnar granskningen av återkrav av bostadsbidrag. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns anledning

att se över bostadsbidraget och har aviserat sin avsikt att göra en översyn av regelverket. En viktig fråga i denna översyn är att utreda hur regelverket ska utformas för att minska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-08-28 Bordlagd: 2018-08-30 Hänvisad: 2018-09-24 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.