Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

Skrivelse 2016/17:81

Regeringens skrivelse 2016/17:81

Riksrevisionens rapport om att hantera ett

Skr.

komplicerat skattesystem

2016/17:81

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 januari 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat hur Skatteverket och regeringen arbetar för att hantera den komplexitet i skattesystemet som berör företagen.

Riksrevisionens slutsats är att Skatteverket arbetar på ett effektivt sätt för att tillgodose företagens behov av vägledning, men att det finns utrymme för vissa förbättringar samt att regeringens regelförenklingsarbete sker i låg takt och att de förändringar som föreslås ofta är av begränsad omfattning. Utifrån granskningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-01-17 Bordlagd: 2017-01-17 Hänvisad: 2017-01-18 Motionstid slutar: 2017-02-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.