Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

Skrivelse 2018/19:14

Regeringens skrivelse 2018/19:14

Riksrevisionens rapport om bedömningen av

Skr.

arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

2018/19:14

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 november 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat sjukskrivningsprocessen och det stöd som ansvariga myndigheter ger läkare i primärvården i deras försäkringsmedicinska uppdrag. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar (RiR2018:11).

Riksrevisionen bedömer att det är motiverat att göra en översyn av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys, med fokus på
DFA-kedjan,
när det gäller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-11-13 Bordlagd: 2018-11-14 Hänvisad: 2018-11-15 Motionstid slutar: 2018-11-29