Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Skrivelse 2012/13:97

Regeringens skrivelse 2012/13:97

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Karin Enström

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband.

Regeringen konstaterar att ett antal åtgärder har vidtagits av regeringen och Försvarsmakten sedan Riksrevisionens iakttagelser gjordes.

Regeringen bedömer att merparten av Riksrevisionens iakttagelser är kända sedan tidigare och att de åtgärder som avses med Riksrevisionens rekommendationer bör kunna genomföras inom ramen för Försvarsmaktens fortsatta arbete.

Regeringen informerar riksdagen löpande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-26 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.