Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

Skrivelse 2019/20:4

Regeringens skrivelse 2019/20:4

Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och

Skr.

trångboddhet

2019/20:4

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Jönköping den 12 september 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat (RiR 2019:9).

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av bostadsbidraget och trångboddhet. Rapporten bidrar med viktig kunskap om trångboddhet och dess effekter. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det behöver ses över hur trångboddhetsnormen ska utformas och användas. Regeringen har gett en särskild
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-09-17 Bordlagd: 2019-09-17 Hänvisad: 2019-09-18 Motionstid slutar: 2019-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.