Riksrevisionens rapport om Citybanans regionala medfinansiering

Skrivelse 2012/13:15

Regeringens skrivelse 2012/13:15

Riksrevisionens rapport om Citybanans

Skr.

regionala medfinansiering

2012/13:15

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Citybanans regionala medfinansiering (RiR 2012:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2012/13:15 Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-10 Bordläggning: 2012-10-15 Hänvisning: 2012-10-16 Motionstid slutar: 2012-10-30