Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken

Skrivelse 2014/15:141

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-09 Bordlagd: 2015-09-10 Hänvisad: 2015-09-15 Motionstid slutar: 2015-09-30