Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning

Skrivelse 2017/18:76

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning

Regeringens skrivelse 2017/18:76

Riksrevisionens rapport om effekter av

Skr.

Arbetsförmedlingens förberedande och

2017/18:76

orienterande utbildning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 25 januari 2018

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat effekter av Arbetsförmedlingens insats för-

beredande och orienterande utbildning.

Granskningen visar att deltagare i förberedande och orienterande ut-

bildning får lägre arbetsinkomster jämfört med andra arbetslösa och att det

finns stora skillnader i effekt mellan olika inriktningar. Vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-02-07 Bordlagd: 2018-02-08 Hänvisad: 2018-02-09 Motionstid slutar: 2018-02-23