Riksrevisionens rapport om effektivitet i svensk rymdverksamhet

Skrivelse 2012/13:145

Regeringens skrivelse 2012/13:145

Riksrevisionens rapport om effektivitet i svensk

Skr.

rymdverksamhet

2012/13:145

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Svensk rymdverksamhet – en strategisk tillgång? (RiR 2013:1).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning att avsaknad av helhetssyn tillsammans med bristande uppföljning gör att den fulla potentialen hos rymdverksamheten inte utnyttjas. Situationen är dock mer komplex än vad Riksrevisionens analys visar. Helhetssyn inom rymdverksamheten som utgår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-14 Bordläggning: 2013-06-17 Hänvisning: 2013-06-18 Motionstid slutar: 2013-09-25