Riksrevisionens rapport om effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor

Skrivelse 2012/13:29

Regeringens skrivelse 2012/13:29

Riksrevisionens rapport om

Skr.

effektivitetsmätning som metod för att

2012/13:29

jämföra arbetsförmedlingskontor

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2012

Carl Bildt

Hillevi Engström

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens resurseffektivitet och hur regeringen styr Arbetsförmedlingens arbete för att åstadkomma en effektiv verksamhet. Granskningen omfattar åren
2004–2010
och enbart förmedlingsverksamheten.

Riksrevisionens beräkningar visar att ett flertal av arbetsförmedlingskontoren bedriver sin verksamhet resurseffektivt. De slutliga prestationerna, exempelvis övergångar till arbete eller studier,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-24 Bordläggning: 2012-10-24 Hänvisning: 2012-10-25 Motionstid slutar: 2012-11-08