Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

Skrivelse 2015/16:165

Regeringens skrivelse 2015/16:165

Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker

Skr.

för staten i fråga om gruvavfall

2015/16:165

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 april 2016

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten (RiR 2015:20) och de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rekommendationerna. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen utreder förutsättningarna och formen för en långsiktig branschfinansiering av efterbehandling, kontroll och tillsyn av nedlagda gruvor när ställda ekonomiska säkerheter inte räcker till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-04-15 Bordlagd: 2016-04-15 Hänvisad: 2016-04-19 Motionstid slutar: 2016-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.