Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

Skrivelse 2017/18:256

Regeringens skrivelse 2017/18:256

Riksrevisionens rapport om fastställande av

Skr.

föräldrapenning för egenföretagare

2017/18:256

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 maj 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1).

Regeringen välkomnar granskningen av fastställande av egenföretagares sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i ärenden med föräldrapenning. Tydlighet och förutsägbarhet är viktiga aspekter när föräldrar planerar föräldraledigheten. Regeringen instämmer därmed i Riksrevisionens rekommendation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-05-08 Bordlagd: 2018-05-14 Hänvisad: 2018-05-15 Motionstid slutar: 2018-10-01