Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Skrivelse 2018/19:27

Regeringens skrivelse 2018/19:27

Riksrevisionens rapport om

Skr.

försäkringsmedicinskt beslutsstöd

2018/19:27

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? (RiR 2018:22). Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i gemensamt uppdrag att kontinuerligt följa upp och utvärdera beslutsstödets vägledning om sjukskrivning samt användningen av rekommendationerna om sjukskrivningstider i handläggningen.

I skrivelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-19 Bordlagd: 2018-12-20 Hänvisad: 2018-12-21 Motionstid slutar: 2019-01-18