Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Skrivelse 2013/14:185

Regeringens skrivelse 2013/14:185

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens

Skr.

förmåga till uthålliga insatser

2013/14:185

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser.

Regeringen ser löpande över styrningen av myndigheterna. Regeringen konstaterar att Försvarsberedningen den 15 maj 2014 kommer att överlämna en försvarspolitisk rapport med förslag till utveckling av det svenska försvaret efter 2015. Rapporten kommer att utgöra en grund för den försvarspolitiska inriktningsproposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-04-16 Bordläggning: 2014-04-16 Hänvisning: 2014-04-25 Motionstid slutar: 2014-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.