Riksrevisionens rapport om hur Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett effektivare arbete mot diskriminering

Skrivelse 2011/12:177

Regeringens skrivelse 2011/12:177

Riksrevisionens rapport om hur

Skr.

Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett

2011/12:177

effektivare arbete mot diskriminering

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Erik Ullenhag

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser Riksrevisionen har gjort i rapporten DO och diskrimineringsfrågorna (RiR 2012:3).

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Regeringen har redan vidtagit olika åtgärder i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen fortsätter också att följa Diskrimineringsombudsmannens interna arbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-11 Bordläggning: 2012-09-13 Hänvisning: 2012-09-18 Motionstid slutar: 2012-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.