Riksrevisionens rapport om infrastrukturplanering - på väg mot klimatmålen?

Skrivelse 2012/13:3

Regeringens skrivelse 2012/13:3

Riksrevisionens rapport om

Skr.

infrastrukturplanering – på väg mot

2012/13:3

klimatmålen?

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens

iakttagelser

och

rekommendationer

i

granskningsrapporten

Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? (RiR 2012:7). Vidare

redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av

rapporten.

Transportsystemet ska ge en långsiktigt hållbar transportförsörjning där

de transportpolitiska funktions- (tillgänglighet) och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-26 Bordläggning: 2012-09-27 Hänvisning: 2012-09-28 Motionstid slutar: 2012-10-12