Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader

Skrivelse 2016/17:65

Regeringens skrivelse 2016/17:65

Riksrevisionens rapport om internationella

Skr.

jämförelser av inkomstskillnader

2016/17:65

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i rapporten Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjlighet att bidra med statistik (RIR 2016:24).

Riksrevisionen bedömer i rapporten att en ny sekretessbrytande bestämmelse behöver införas för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska kunna lämna ut uppgifter om svenska inkomstförhållanden till den organisation som driver den internationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-02-07 Bordlagd: 2017-02-14 Hänvisad: 2017-02-15 Motionstid slutar: 2017-03-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.