Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Skrivelse 2018/19:30

Regeringens skrivelse 2018/19:30

Riksrevisionens rapport om

Skr.

investeringssparkonto

2018/19:30

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat sparformen investeringssparkonto. Riksrevisionen drar fyra övergripande slutsatser av granskningen. Den första är att tillgångsvärdena i investeringssparkonto är stora. Den andra är att investeringssparkonto har förenklat deklarationen för aktiesparare men ökat komplexiteten i skattesystemet. Den tredje är att investeringssparkonto inte är skattemässigt tydligt förmånligt. Därtill drar Riksrevisionen slutsatsen att reformen har haft betydande effekter på statens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-20 Bordlagd: 2019-01-14 Hänvisad: 2019-01-16 Motionstid slutar: 2019-01-29