Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

Skrivelse 2018/19:123

Regeringens skrivelse 2018/19:123

Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis Skr.

låneverksamhet

2018/19:123

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2019

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och re-

kommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Jämställdhet i

Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering (RiR

2019:7). Riksrevisionen har granskat om regeringens och Almi

Företagspartner AB:s (Almi) arbete med Almis uppdrag om kvinnors

företagande bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska delmålet om

ekonomisk jämställdhet. Riksrevisionens övergripande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-06-18 Bordlagd: 2019-06-18 Hänvisad: 2019-06-19 Motionstid slutar: 2019-09-18